20210520_140619.jpg

Vi hjælper bygherre med den totale nedrivning

Private, erhverv, kommuner, boligforinger er alle nogen vi glædelig hjælper med bæredygtig nedrivning, vi udføre de lovpligtige myndighedskrav såsom miljøscreening og kortlægningsrapporter. 

Sådan fungere det

Kontakt vores certificeret miljørådgiver

Nedrivningssager kan være komplekse da der meget lovstof der skal holdes styr på, men bare rolig vi hjælper jer hele vejen, lige fra den forudgående miljøundersøgelse til selve nedrivningen

Mælkebøttefrø

Ring og få en snak med vores miljørådgiver i dag på tlf: +45 93 20 14 28

Du kan også sende vores certificeret miljørådgiver en mail på cbl@affaldshelten.dk så ville han hjælpe jer med jeres nedrivningssag og give et godt tilbud. 

Civil Engineer People wearing face mask and safety helmet while looking to detail in drawi

Miljøscreening

Vi klare de lovpligtige sager for jer.

Er den lovpligtige miljøscreening ikke fortaget endnu så lad vores miljø certificeret rådgiver gøre dette.  

Miljøscreening og kortlægning ser efter og udtager prøver til analyse for asbest, pcb, KP’ere, PAH’ere og tungmetaller, som alle udgør en alvorlig risiko for helbredet, hvis der ikke tages de nødvendige forholdsregler ved nedrivning. Miljøscreenings- og kortlægningsrapporten indeholder en generel vejledning, samt vejledninger til korrekt håndtering og nedrivning af alle typer bygningsdele med miljøskadelige stoffer, som vi skal bruge for at regne pris på fx selektiv nedrivning af det forurenet. 

Nedrivning 

Vi og vores samarbejdspartnere råder over en stor maskinpark fyldt med moderne maskiner, som er effektive til udførelsen af en totalnedbrydning. Alle vores dygtige medarbejdere og partnere har stor erfaring og kan klare alle former for totalnedrivning.

  • ​Demontering af fabriksanlæg/industriejendomme

  • Nedrivning af huse og boligblokke 

  • Nedrivning af sommerhuse

  • Indvending- og totalnedbrydning af større og mindre ejendomme/landbrug

  • Totalnedbrydning af siloer

  • Oprydning efter brand, storm med mere

  • Totalnedbrydning af broer

  • Miljømæssig korrekt bortskaffelse af materialer​​

  • Dokumentation fra start til slut

Billede af Gene Gallin
Green Forest

Kilden til fremtidens 
materialer

Byggeprojekter bliver i dag set som en lineær proces, hvor fokus er på det endelige byggeri, og hvordan det realiseres. Her er nedrivning bare et element, der skal overstås, før man kan komme i gang med det egentlige byggeprojekt. Det er misvisende, for der er et stort værdiskabende potentiale i nedrivningsfasen, fordi vi jo her ender op med en masse materialer, som kan genbruges direkte eller i forarbejdet form sammen med nye produkter. Det er vi nødt til at arbejde mere systematisk med, hvis vi skal kunne bygge i fremtiden. Affaldshelten ønsker at branchen bliver mere cirkulær så vi ikke skal udnytte klodens resurser mere end nødvendig. Ved at vælge os er du sikker på at jeres nedrivning forgår bæredygtig og miljømæssig korrekt.  

Har du spørgsmål om nedrivninger

Vi sidder klar til at rådgive jer i det rigtige retning ring 93201428

Affaldshelten er specialister i affaldshåndtering vores nedrivninger genere en masse affald vi gerne ville håndtere da vi har fokus på dokumentation for korrekt håndtering af fx sorterer affald for at styrke den cirkulære økonomi, genbrug og genanvendelse – men affald er kun en grøn ressource, når den håndteres ordentligt og korrekt - og uanset dette er affald sjældent en økonomisk ressource. Hvis ikke affald håndteres korrekt, er det fortsat en alvorlig trussel mod både miljø, klima og sundhed med desværre både grænse- og generationsoverskridende konsekvenser, vores  professionelle nedriver sørger for korrekt håndtering fra start til slut. 

Vores landsdækkende nedrivnings service er det miljørigtige valg. 

verdensmaal_0.jpg

Hos Affaldshelten er bæredygtighed er en naturlig del af vores forretning, og vores arbejde er baseret på viden og mange års branche- og teknisk erfaring, tæt dialog med kunder og samarbejdespartner.

Vi gør alt for at opfylde FN's 17 globale bæredygtighedsmål, de klimamål, der blev vedtaget på COP21 og EU's vision om cirkulær økonomi. Her spiller Affaldshelten en vigtig rolle med vores ekspertviden inden for ressourcespørgsmål, affaldsminimering, design til genvinding, moderne affaldshåndtering, transport og indsamlingsoptimering . Sammen øger vi værdien for alle parter og gør en forskel gennem bæredygtige forretninger, uanset hvilket service i har brug for så er vi det grønne valg. 

 Vi rydder op i den verden vores børn skal overtag